Stichting

De Van Mossel OPC KaaienLoop wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting KaaienLoop die bestaat uit de onderstaande organisatie. Deze organisatie wordt jaarlijks bijgestaan door ongeveer 80 vrijwilligers voor en tijdens de hardloopwedstrijd.

Naam Functie
Gerard van Eijnatten Voorzitter
Vacant Secretaris
Toon Ketelaars Penningmeester / Jeugdloop
Thom Sprengers Wedstrijdsecretariaat
Vacant ICT
Niels Rutte PR
Robert Luttikholt Bedrijvenloop
Twan Verhoeven Bedrijvenloop
Corry van der Pas Vrijwillgerscoördinator

De 16e Van Mossel OPC KaaienLoop is over:

Nieuwsbrief

Meldt u nu aan voor onze nieuwsbrief.

Hoofdsponsor

Sponsors